Τηλέφωνο: 216 900 45 40|info@bsbusinesssolutions.com
BS Business Solutions2021-09-19T14:49:47+03:00
Στρατηγική marketing

ΕΣΠΑ

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Προετοιμασία

Στρατηγικός σχεδιασμός

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Επιχειρηματικά Σχέδια

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας 

Παρέχουμε πρώτα από όλα αφοσίωση στους Πελάτες μας,

Συνέπεια, ποιότητα των υπηρεσιών μας και πάνω από όλα αποτελεσματικότητα.

Μην Διστάσετε Γνωρίστε μας

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2027, αξιοποιούμε την πολυετή εμπειρία μας στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Καλύπτουμε συνολικά τις ανάγκες της επιχείρησής σας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης σε κάθε στάδιο της επένδυσής σας.

Ενημερωτικά έντυπα ΕΣΠΑ 2014 – 2027

Tο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξέδωσε τα εξής έντυπα:

Προσφέρουμε την δυνατότητα αναγνώρισης παρακολούθησης και διαχείρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης που απορρέουν από επενδυτικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα μέσω Εθνικών ή Ευρωπαϊκών πόρων.

Η διαδικασία υποβολής, παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού φακέλου στο πλαίσιο ενός επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ είναι από τα βασικά θέματα που απασχολούν έναν επενδυτή. 

Στο πρώτο και κρισιμότερο στάδιο της διαδικασίας, ο σύμβουλος ΕΣΠΑ είναι αυτός που θα αξιολογήσει αν δικαιούται ο επενδυτής να κάνει αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχοντας διαβάσει και κατανοήσει τις πολλές εκατοντάδες σελίδες του Οδηγού που έχει δημοσιευτεί, τις τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τις δεκάδες συχνές ερωταπαντήσεις που έχουν αναρτηθεί.

Πώς γίνεται η καταβολή της χρηματοδότησης;

Ο συνήθης τρόπος καταβολής της επιδότησης είναι ο εξής: Ο επενδυτής υλοποιεί και εξοφλεί με δικά του κεφάλαια τις δαπάνες και στη συνέχεια καταθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά στον αρμόδιο φορέα, οι δαπάνες πιστοποιούνται μετά από έλεγχο -διοικητικό ή και επιτόπιο αναλόγως το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επένδυση- και η επιδότηση πιστώνεται στο λογαριασμό του επενδυτή. Ο επενδυτής έχει δικαίωμα να ζητήσει και ενδιάμεση καταβολή – έλεγχο.

‘Αλλη επιλογή είναι η εξής: προκαταβολή του 40% της επιδότησης που δικαιούται ο επενδυτής αλλά με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, το οποίο συχνά είναι αδύνατο και σχεδόν πάντα έχει σημαντικό κόστος για τον επενδυτή.

Για την δανειοδότηση είναι η έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης είναι.

Ο Escrow Account είναι ένα ειδικός λογαριασμός του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, που μπορεί να ανοίξει ο κάθε δικαιούχος μετά την οριστική του έγκριση.

Με τον Escrow Account ή Καταπιστευτικό Λογασριασμό, η επιχορήγηση που αναλογεί στον δικαιούχο σε δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και τιμολογηθεί καταβάλλονται απευθείας στους παρόχους/ προμηθευτές του. Σκοπός του Escrow Account είναι να βοηθήσει αποτελεσματικά τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας κατά την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

Η εκταμίευση των πληρωμών προς τους παρόχους – προμηθευτές των Δικαιούχων γίνεται χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο λογαριασμός ενεργοποιείται με κατάθεση 32Euro εφάπαξ από τον δικαιούχο πριν από την πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός όμως αφορά μόνο δαπάνες εξοπλισμού και όχι λειτουργικά έξοδα (που επιδοτούνται σε κάποια προγράμματα) όπως ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

Παρέχουμε υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου με σωστή εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών, με στόχο να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες σας  κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ενός έργου.

  • Στήριξη σε όλα τα στάδια συμμετοχής στα προγράμματα, από την υποβολή του επενδυτικού φακέλου έως και την ολοκλήρωση της επιχορηγούμενης επένδυσης.
  • Δυνατότητα συνεργασίας της επιχείρησής σας με την εταιρεία με προνομιακό κόστος, για τη συνολική υποστήριξη της επένδυσής σας.

Η εταιρεία Bs Business Solutions μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Πότε είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ;

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου Φ.Π.Α είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ  δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

Δεν έχω καθόλου κεφάλαιο. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Για τη σωστή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλό είναι να υπάρχει ένα 25% του προϋπολογισμού. Κάποια προγράμματα απαιτούν και την απόδειξη ένα μέρους του επενδυτικού κατά την υποβολή της αίτησης.

Είμαι κάτοικος ή υπήκοος εξωτερικού. Μπορώ να κάνω αίτηση για ΕΣΠΑ;

Ναι αρκεί η εταιρεία που θα ιδρυθεί να είναι ελληνική, με έδρα και ΑΦΜ ελληνικό.

Η επιχείρησή μου έχει χρέη στο δημόσιο ή/και στις τράπεζες. Μπορώ να λάβω επιδότηση;

Μπορεί να αιτηθεί επιχορήγησης επιχείρηση που έχει χρέη αρκεί να μην έχει χαρακτηριστεί «προβληματική». Εάν τα χρέη είναι προς το δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικός φορέας) και εγκριθεί, η επιχορήγηση θα εκχωρηθεί απευθείας στον αρμόδιο φορέα δημοσίου για εξόφληση του χρέους ακόμα και αν αυτό είναι σε ρύθμιση. Αυτό διασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας απαίτησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την εκταμίευση της επιχορήγησης. Για τις τράπεζες δεν υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση.

Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Οι εγκύκλιοι που απευθύνονται στους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες:

  • παρουσιάζουν το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό
  • δίνουν κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων.

1η Εγκύκλιος

Η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της 1ης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

Σηματοδοτεί, επίσης, την έναρξη διαβούλευσης με φορείς χάραξης πολιτικής των Υπουργείων, των Περιφερειών και τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, οι οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους. Οι προτάσεις θα αποτελέσουν εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

2η Εγκύκλιος

Η 2η Εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Το 1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 ολοκληρώθηκε, ενώ παράλληλα, με την έκδοση της 2ης Εγκυκλίου έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Στόχος είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς και η έγκρισή τους στο ταχύτερο δυνατό χρόνο εντός του 2021 προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων εμπροσθοβαρών δράσεων της νέας περιόδου.

Προγράμματα ΕΣΠΑ & Επιδοτήσεις 2014 – 2027

Τρέχοντα Προγράμματα

Αναμενόμενα Προγράμματα

Υλοποιημένα Προγράμματα

On line Αιτήσεις υποβολής προτάσεων στα Προγράμματα επιχορήγησης  ΕΣΠΑ 2014-2027. Ξεκινήστε τώρα μια βαθμολογία δοκιμών για την επιχείρηση που έχετε και σύντομα σύμβουλος της εταιρείας μας θα σας ενημερώσει για την παρέμβαση και την υλοποίηση του προγράμματος.

Αιτήσεις προαξιόγησης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2027

To κάθε ερωτηματολόγιο δεν αποτελεί αίτηση αλλά αποτελεί αίτηση προαξιολόγησης και επιλεξιμότητας προς την Bs Business Solutions.

Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021 Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών

Πελάτες Που μας εμπιστεύτηκαν

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΣΤΕΡΑ ΤΑΞΙ

MELTKO AE

MEDI SEI Α.Ε

ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Τελευταία Νέα

Κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις

By |3 Ιουνίου, 2021|Categories: Αναμενόμενα προγράμματα Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις, Νέα, Χωρίς κατηγορία|

Αναμένετε Νέα δράση, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή [...]

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

By |28 Μαΐου, 2021|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Νέα, Παιδότοπων, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: , |

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων Η Δράση αφορά στην [...]

Στήριξη Επιχειρήσεων Εστίασης μέσω ΕΣΠΑ-Ποσό Ενίσχυσης ίσο με το 7% επί του τζίρου του 2019 έως 100.000 €

By |7 Απριλίου, 2021|Categories: Επιχειρήσεις, Κλάδο της Εστίασης, Νέα, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων [...]

Ενίσχυση 3.000 ευρώ για το λιανεμπόριο και τα κομμωτήρια σε ορισμένες περιοχές

By |9 Μαρτίου, 2021|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Νέα, Χρηματοδοτήσεις|Tags: |

Οι ΚΑΔ αναλυτικά, τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής [...]

Εστίαση: Αυτές είναι οι δράσεις στήριξης που έρχονται

By |20 Φεβρουαρίου, 2021|Categories: Επιχειρήσεις, Κλάδο της Εστίασης, Νέα, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Επιδοτήσεις στα καταστήματα για την προμήθεια αποστειρωτών αέρα κλειστών χώρων [...]

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εγγύηση του COSME

By |7 Φεβρουαρίου, 2021|Categories: Επιχειρήσεις, Νέα, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εγγύηση του COSME Σε μια [...]

Εστίαση και προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

By |31 Δεκεμβρίου, 2020|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Κλάδο της Εστίασης, Νέα|Tags: |

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, [...]

«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19»

By |29 Δεκεμβρίου, 2020|Categories: Επιχειρήσεις, Κλάδο της Εστίασης, Νέα, Χωρίς κατηγορία|Tags: , |

«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω [...]

Επιδότηση 100% έως 5.000 € για δημιουργία e-shop λιανικής πώλησης

By |23 Δεκεμβρίου, 2020|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Νέα, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Επιδότηση 100% έως 5.000 € για δημιουργία e-shop λιανικής πώλησης Η διάρκεια [...]

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Επιδότηση έως 65% για την Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων

By |1 Νοεμβρίου, 2020|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Νέα|

Η δράση Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα απευθύνεται κατά κύριο λόγο [...]

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19»

By |13 Οκτωβρίου, 2020|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Αναμένετε και πάλι η  δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ [...]

Επιδοτήσεις 5,3 δισ. ευρώ για μικρομεσαίους από Ταμείο Ανάκαμψης και νέο ΕΣΠΑ

By |16 Ιουλίου, 2021|Categories: Αναμενόμενα προγράμματα Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Νέα, Χωρίς κατηγορία|

Kεντρικός στόχος είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι [...]

Go to Top