Τηλέφωνο: 216 900 45 40|info@bsbusinesssolutions.com
BS Business Solutions2023-11-03T12:18:00+02:00
Στρατηγική marketing

Νέο Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 - 2027

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, Ενίσχυσης μέχρι 75%

Προετοιμασία

Στρατηγικός σχεδιασμός

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Επιχειρηματικά Σχέδια

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας 

Παρέχουμε πρώτα από όλα αφοσίωση στους Πελάτες μας,

Συνέπεια, ποιότητα των υπηρεσιών μας και πάνω από όλα αποτελεσματικότητα.

Μην Διστάσετε Γνωρίστε μας

ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021 – 2027, αξιοποιούμε την πολυετή εμπειρία μας στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Καλύπτουμε συνολικά τις ανάγκες της επιχείρησής σας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης σε κάθε στάδιο της επένδυσής σας.

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων & Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα Ενίσχυσης μέχρι 75% Παρατείνεται έως 29/12/2023

Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ προϋπολογισμός: 30.000€ έως και 200.000€ Ποσοστό ενίσχυσης: Έως 50%

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% ενώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας φθάνει και το 60%.

ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για άνεργους με δικαιούχους, ηλικίας 30-55 ετών με επιδότηση που φτάνει τα 14.800 ευρώ

Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Εξοικονομώ – Επιχειρώ Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων επιδότηση έως 50%

Ενημερωτικά έντυπα στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Προσφέρουμε την δυνατότητα αναγνώρισης παρακολούθησης και διαχείρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης που απορρέουν από επενδυτικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα μέσω Εθνικών ή Ευρωπαϊκών πόρων.

Η διαδικασία υποβολής, παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού φακέλου στο πλαίσιο ενός επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ είναι από τα βασικά θέματα που απασχολούν έναν επενδυτή. 

Στο πρώτο και κρισιμότερο στάδιο της διαδικασίας, ο σύμβουλος ΕΣΠΑ είναι αυτός που θα αξιολογήσει αν δικαιούται ο επενδυτής να κάνει αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχοντας διαβάσει και κατανοήσει τις πολλές εκατοντάδες σελίδες του Οδηγού που έχει δημοσιευτεί, τις τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τις δεκάδες συχνές ερωταπαντήσεις που έχουν αναρτηθεί.

Πώς γίνεται η καταβολή της χρηματοδότησης;

Ο συνήθης τρόπος καταβολής της επιδότησης είναι ο εξής: Ο επενδυτής υλοποιεί και εξοφλεί με δικά του κεφάλαια τις δαπάνες και στη συνέχεια καταθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά στον αρμόδιο φορέα, οι δαπάνες πιστοποιούνται μετά από έλεγχο -διοικητικό ή και επιτόπιο αναλόγως το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επένδυση- και η επιδότηση πιστώνεται στο λογαριασμό του επενδυτή. Ο επενδυτής έχει δικαίωμα να ζητήσει και ενδιάμεση καταβολή – έλεγχο.

‘Αλλη επιλογή είναι η εξής: προκαταβολή του 40% της επιδότησης που δικαιούται ο επενδυτής αλλά με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, το οποίο συχνά είναι αδύνατο και σχεδόν πάντα έχει σημαντικό κόστος για τον επενδυτή.

Για την δανειοδότηση είναι η έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης είναι.

Ο Escrow Account είναι ένα ειδικός λογαριασμός του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, που μπορεί να ανοίξει ο κάθε δικαιούχος μετά την οριστική του έγκριση.

Με τον Escrow Account ή Καταπιστευτικό Λογασριασμό, η επιχορήγηση που αναλογεί στον δικαιούχο σε δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και τιμολογηθεί καταβάλλονται απευθείας στους παρόχους/ προμηθευτές του. Σκοπός του Escrow Account είναι να βοηθήσει αποτελεσματικά τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας κατά την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

Η εκταμίευση των πληρωμών προς τους παρόχους – προμηθευτές των Δικαιούχων γίνεται χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο λογαριασμός ενεργοποιείται με κατάθεση 32Euro εφάπαξ από τον δικαιούχο πριν από την πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός όμως αφορά μόνο δαπάνες εξοπλισμού και όχι λειτουργικά έξοδα (που επιδοτούνται σε κάποια προγράμματα) όπως ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

Παρέχουμε υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου με σωστή εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών, με στόχο να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες σας  κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ενός έργου.

  • Στήριξη σε όλα τα στάδια συμμετοχής στα προγράμματα, από την υποβολή του επενδυτικού φακέλου έως και την ολοκλήρωση της επιχορηγούμενης επένδυσης.
  • Δυνατότητα συνεργασίας της επιχείρησής σας με την εταιρεία με προνομιακό κόστος, για τη συνολική υποστήριξη της επένδυσής σας.

Η εταιρεία Bs Business Solutions μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Πότε είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ;

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου Φ.Π.Α είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ  δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

Δεν έχω καθόλου κεφάλαιο. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Για τη σωστή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλό είναι να υπάρχει ένα 25% του προϋπολογισμού. Κάποια προγράμματα απαιτούν και την απόδειξη ένα μέρους του επενδυτικού κατά την υποβολή της αίτησης.

Είμαι κάτοικος ή υπήκοος εξωτερικού. Μπορώ να κάνω αίτηση για ΕΣΠΑ;

Ναι αρκεί η εταιρεία που θα ιδρυθεί να είναι ελληνική, με έδρα και ΑΦΜ ελληνικό.

Η επιχείρησή μου έχει χρέη στο δημόσιο ή/και στις τράπεζες. Μπορώ να λάβω επιδότηση;

Μπορεί να αιτηθεί επιχορήγησης επιχείρηση που έχει χρέη αρκεί να μην έχει χαρακτηριστεί «προβληματική». Εάν τα χρέη είναι προς το δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικός φορέας) και εγκριθεί, η επιχορήγηση θα εκχωρηθεί απευθείας στον αρμόδιο φορέα δημοσίου για εξόφληση του χρέους ακόμα και αν αυτό είναι σε ρύθμιση. Αυτό διασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας απαίτησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την εκταμίευση της επιχορήγησης. Για τις τράπεζες δεν υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση.

Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Οι εγκύκλιοι που απευθύνονται στους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες:

  • παρουσιάζουν το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό
  • δίνουν κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων.

1η Εγκύκλιος

Η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της 1ης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

Σηματοδοτεί, επίσης, την έναρξη διαβούλευσης με φορείς χάραξης πολιτικής των Υπουργείων, των Περιφερειών και τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, οι οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους. Οι προτάσεις θα αποτελέσουν εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

2η Εγκύκλιος

Η 2η Εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Το 1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 ολοκληρώθηκε, ενώ παράλληλα, με την έκδοση της 2ης Εγκυκλίου έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Στόχος είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς και η έγκρισή τους στο ταχύτερο δυνατό χρόνο εντός του 2021 προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων εμπροσθοβαρών δράσεων της νέας περιόδου.

Προγράμματα και Επιδοτήσεις στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Αιτήσεις προαξιόγησης στην Χρηματοδότηση και στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027

To κάθε ερωτηματολόγιο δεν αποτελεί αίτηση αλλά αποτελεί αίτηση προαξιολόγησης και επιλεξιμότητας προς την Bs Business Solutions.

Δράση 2 «Πράσινoς ΜμΕ» Έναρξη 22/03/2023 προϋπολογισμός: 200.001€ έως και 1,000.000€ Ποσοστό ενίσχυσης: Έως 60%
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΙΟΔΟΣ 2023-2027 «ΤΟΠΙΚΗ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αίτηση Αξιολόγησης στην δράση με τίτλο « Επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια σε νέους έως 39 ετών »
0
Πολύ μικρή επιχείρηση που Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα
0
Μικρή επιχείρηση που Απασχολεί από 10 έως 50 άτομα
0
Μεσαία επιχείρηση που Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα

Η Εταιρεία μας έχει υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικές Προτάσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Δηλώστε μας τώρα για συγκεκριμένο Τηλεφωνικό ραντεβού που θα έχετε χρόνο να μιλήσουμε.

Τελευταία Νέα

Επικαιροποιημένη Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

By |27 Σεπτεμβρίου, 2023|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Νέα, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|

Επικαιροποιημένη Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» [...]

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

By |27 Σεπτεμβρίου, 2023|Categories: Αναμενόμενα προγράμματα Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις, Νέα, Χωρίς κατηγορία|

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές Δυτικής [...]

Ενίσχυση Υφιστάμενων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

By |27 Σεπτεμβρίου, 2023|Categories: Αναμενόμενα προγράμματα Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις, Νέα, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|

Ενίσχυση Υφιστάμενων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης Η Δράση [...]

Προετοιμασία Επενδυτικής Πρότασής για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

By |5 Αυγούστου, 2023|Categories: Αναμενόμενα προγράμματα Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις, Νέα, Χρηματοδοτήσεις|

Αναμένεται η δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης και [...]

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων

By |23 Μαΐου, 2023|Categories: Αναμενόμενα προγράμματα Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιμελητήρια, Επιχειρήσεις, Νέα, Οικονομία, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans) [...]

Ταμείο Μικροπιστώσεων: Δάνεια έως 25.000 ευρώ για γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποίηση

By |9 Νοεμβρίου, 2022|Categories: Αγροτικά, Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Νέα, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Μεγάλη ανάσα για χιλιάδες αγρότες. Από 10.000 ευρώ έως [...]

Ανακαινίσεις σε σπίτια με επιδοτήσεις έως 35.000 ευρώ – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

By |9 Νοεμβρίου, 2022|Categories: Εξοικονομώ κατ Οίκον, Νέα, Στεγαστικό πρόγραμμα, Χρηματοδοτήσεις|Tags: , |

Ανακαινίσεις σε σπίτια με επιδοτήσεις έως 35.000 ευρώ – [...]

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

By |8 Νοεμβρίου, 2022|Categories: Αναμενόμενα προγράμματα Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Νέα, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που [...]

Δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων EIB COVID-19 RESPONSE

By |3 Νοεμβρίου, 2022|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Νέα, Οικονομία, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

H υποστηριζόμενη χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων [...]

Πρόγραμμα Σπίτι μου στεγαστικών δανείων σε νέους ηλικίας 25 έως 39

By |11 Οκτωβρίου, 2022|Categories: Εξοικονομώ κατ Οίκον, Σπίτι μου, Στεγαστικό πρόγραμμα, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: , |

Σπίτι μου: Πλήρης οδηγός για το νέο στεγαστικό πρόγραμμα [...]

Επιδότηση έως 70% για την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

By |25 Ιουνίου, 2022|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Νέα, Χωρίς κατηγορία|

Σκοπός του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ενισχύει [...]

Χρηματοδότηση 25.000 επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

By |21 Ιουνίου, 2022|Categories: Επιχειρήσεις, Νέα, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|

Τουλάχιστον 25.000 επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν με τη χρηματοδότηση δράσεων [...]

Δάνεια Έως €200.000 – Επένδυση – Ενεργειακός Συμψηφισμός (net metering)

By |20 Μαΐου, 2022|Categories: net metering, Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Νέα|

Δάνεια Έως €200.000 - Επένδυση - Ενεργειακός Συμψηφισμός (net metering) [...]

Ελλάδα 2.0: Σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών προτάσεων για χρηματοδότηση

By |11 Μαΐου, 2022|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Νέα, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|

Τρίτη 10 Μαΐου, η λειτουργία της πλατφόρμας που υποστηρίζει την ηλεκτρονική [...]

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού

By |11 Μαρτίου, 2022|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Νέα, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων [...]

Δάνεια 2022: Αυτά δίνει η κάθε τράπεζα – Μεγάλη ευκαιρία

By |21 Φεβρουαρίου, 2022|Categories: Αγροτικά, Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Κλάδο της Εστίασης, Νέα, Οικονομία, Πρόγραμμα Αγροτικής LEADER, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Δάνεια 2022: Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων [...]

Δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 [Γ’ Κύκλος]

By |17 Φεβρουαρίου, 2022|Categories: Επιχειρήσεις, Νέα, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Το ποσό που θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας [...]

Δάνεια: Που και πόσα θα δώσει η Εθνική Τράπεζα το 2022

By |12 Φεβρουαρίου, 2022|Categories: Αγροτικά, Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Δάνεια: Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας, τα νέα [...]

Κατατέθηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος – Όλα όσα προβλέπει

By |16 Ιανουαρίου, 2022|Categories: Αγροτικά, Επιχειρήσεις, Νέα, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος κατατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και [...]

Στήριξη Επιχειρήσεων Εστίασης μέσω ΕΣΠΑ-Ποσό Ενίσχυσης ίσο με το 7% επί του τζίρου του 2019 έως 100.000 €

By |7 Απριλίου, 2021|Categories: Επιχειρήσεις, Κλάδο της Εστίασης, Νέα, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων [...]

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εγγύηση του COSME

By |7 Φεβρουαρίου, 2021|Categories: Επιχειρήσεις, Νέα, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εγγύηση του COSME Σε μια [...]

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19»

By |13 Οκτωβρίου, 2020|Categories: Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα, Επιχειρήσεις, Χρηματοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία|Tags: |

Αναμένετε και πάλι η  δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ [...]

Go to Top