Στρατηγική marketing

Νέο Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 - 2027

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, Ενίσχυσης μέχρι 75%

Προετοιμασία

Στρατηγικός σχεδιασμός

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Επιχειρηματικά Σχέδια

Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων – Επιδοτήσεις και Αναπτυξιακά προγράμματα, Αναπτυξιακή ώθηση για κάθε επιχείρηση!

Μην Διστάσετε Γνωρίστε μας

ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021 – 2027, αξιοποιούμε την πολυετή εμπειρία μας στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Καλύπτουμε συνολικά τις ανάγκες της επιχείρησής σας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης σε κάθε στάδιο της επένδυσής σας.

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4887/22 «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» Ενίσχυση μέχρι 75% .

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4887/22 «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» Ενίσχυση μέχρι 75%

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4887/22 «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» Ενίσχυση μέχρι 75%

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4887/22 «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» Ενίσχυση μέχρι 75%

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις: επιδότηση έως 10.000 ευρώ έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, Το πρόγραμμα, θα παραμείνει μέχρι εξαντλήσεως

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις: επιδότηση έως 10.000 ευρώ έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, Το πρόγραμμα, θα παραμείνει μέχρι εξαντλήσεως

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έως 50% σε ορισμένες περιοχές της χώρας φθάνει και το 60%.

Νέο πακέτο φθηνών δανείων 5 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

«Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» Προϋπολογισμός € 300.000.000 Περίοδος υποβολής από 6/6/2024 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού ή/και το αργότερο έως 27/11/2024)

Εξοικονομώ – Επιχειρώ Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων επιδότηση έως 65% Το πρόγραμμα, θα παραμείνει μέχρι εξαντλήσεως

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Εξοικονομώ – Επιχειρώ Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων επιδότηση έως 65%

Το πρόγραμμα, θα παραμείνει μέχρι εξαντλήσεως

Ανακαινίζω - Νοικιάζω με 40% επιδότηση δαπανών (έως και τα 10.000 ευρώ) της αναβάθμισης κενών κατοικιών

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ Κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου Προϋπολογισμός: 500.000.000,00€ Ανώτατο ποσό δανείου Από 20.000 Ευρώ έως 1.500.000 Ευρώ Έναρξη 29/05/2024 Έως εξάντληση προϋπολογισμού

Ενημερωτικά έντυπα στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Προσφέρουμε την δυνατότητα αναγνώρισης παρακολούθησης και διαχείρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης που απορρέουν από επενδυτικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα μέσω Εθνικών ή Ευρωπαϊκών πόρων.

Η διαδικασία υποβολής, παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού φακέλου στο πλαίσιο ενός επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ είναι από τα βασικά θέματα που απασχολούν έναν επενδυτή. 

Στο πρώτο και κρισιμότερο στάδιο της διαδικασίας, ο σύμβουλος ΕΣΠΑ είναι αυτός που θα αξιολογήσει αν δικαιούται ο επενδυτής να κάνει αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχοντας διαβάσει και κατανοήσει τις πολλές εκατοντάδες σελίδες του Οδηγού που έχει δημοσιευτεί, τις τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τις δεκάδες συχνές ερωταπαντήσεις που έχουν αναρτηθεί.

Πώς γίνεται η καταβολή της χρηματοδότησης;

Ο συνήθης τρόπος καταβολής της επιδότησης είναι ο εξής: Ο επενδυτής υλοποιεί και εξοφλεί με δικά του κεφάλαια τις δαπάνες και στη συνέχεια καταθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά στον αρμόδιο φορέα, οι δαπάνες πιστοποιούνται μετά από έλεγχο -διοικητικό ή και επιτόπιο αναλόγως το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επένδυση- και η επιδότηση πιστώνεται στο λογαριασμό του επενδυτή. Ο επενδυτής έχει δικαίωμα να ζητήσει και ενδιάμεση καταβολή – έλεγχο.

‘Αλλη επιλογή είναι η εξής: προκαταβολή του 40% της επιδότησης που δικαιούται ο επενδυτής αλλά με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, το οποίο συχνά είναι αδύνατο και σχεδόν πάντα έχει σημαντικό κόστος για τον επενδυτή.

Για την δανειοδότηση είναι η έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης είναι.

Ο Escrow Account είναι ένα ειδικός λογαριασμός του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, που μπορεί να ανοίξει ο κάθε δικαιούχος μετά την οριστική του έγκριση.

Με τον Escrow Account ή Καταπιστευτικό Λογασριασμό, η επιχορήγηση που αναλογεί στον δικαιούχο σε δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και τιμολογηθεί καταβάλλονται απευθείας στους παρόχους/ προμηθευτές του. Σκοπός του Escrow Account είναι να βοηθήσει αποτελεσματικά τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας κατά την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

Η εκταμίευση των πληρωμών προς τους παρόχους – προμηθευτές των Δικαιούχων γίνεται χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο λογαριασμός ενεργοποιείται με κατάθεση 32Euro εφάπαξ από τον δικαιούχο πριν από την πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός όμως αφορά μόνο δαπάνες εξοπλισμού και όχι λειτουργικά έξοδα (που επιδοτούνται σε κάποια προγράμματα) όπως ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

Παρέχουμε υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου με σωστή εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών, με στόχο να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες σας  κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ενός έργου.

  • Στήριξη σε όλα τα στάδια συμμετοχής στα προγράμματα, από την υποβολή του επενδυτικού φακέλου έως και την ολοκλήρωση της επιχορηγούμενης επένδυσης.
  • Δυνατότητα συνεργασίας της επιχείρησής σας με την εταιρεία με προνομιακό κόστος, για τη συνολική υποστήριξη της επένδυσής σας.

Η εταιρεία Bs Business Solutions μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Πότε είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ;

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου Φ.Π.Α είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ  δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

Δεν έχω καθόλου κεφάλαιο. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Για τη σωστή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλό είναι να υπάρχει ένα 25% του προϋπολογισμού. Κάποια προγράμματα απαιτούν και την απόδειξη ένα μέρους του επενδυτικού κατά την υποβολή της αίτησης.

Είμαι κάτοικος ή υπήκοος εξωτερικού. Μπορώ να κάνω αίτηση για ΕΣΠΑ;

Ναι αρκεί η εταιρεία που θα ιδρυθεί να είναι ελληνική, με έδρα και ΑΦΜ ελληνικό.

Η επιχείρησή μου έχει χρέη στο δημόσιο ή/και στις τράπεζες. Μπορώ να λάβω επιδότηση;

Μπορεί να αιτηθεί επιχορήγησης επιχείρηση που έχει χρέη αρκεί να μην έχει χαρακτηριστεί «προβληματική». Εάν τα χρέη είναι προς το δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικός φορέας) και εγκριθεί, η επιχορήγηση θα εκχωρηθεί απευθείας στον αρμόδιο φορέα δημοσίου για εξόφληση του χρέους ακόμα και αν αυτό είναι σε ρύθμιση. Αυτό διασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας απαίτησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την εκταμίευση της επιχορήγησης. Για τις τράπεζες δεν υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση.

Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Οι εγκύκλιοι που απευθύνονται στους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες:

  • παρουσιάζουν το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό
  • δίνουν κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων.

1η Εγκύκλιος

Η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της 1ης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

Σηματοδοτεί, επίσης, την έναρξη διαβούλευσης με φορείς χάραξης πολιτικής των Υπουργείων, των Περιφερειών και τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, οι οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους. Οι προτάσεις θα αποτελέσουν εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

2η Εγκύκλιος

Η 2η Εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Το 1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 ολοκληρώθηκε, ενώ παράλληλα, με την έκδοση της 2ης Εγκυκλίου έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Στόχος είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς και η έγκρισή τους στο ταχύτερο δυνατό χρόνο εντός του 2021 προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων εμπροσθοβαρών δράσεων της νέας περιόδου.

Προγράμματα και Επιδοτήσεις στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Αιτήσεις προαξιόγησης στην Χρηματοδότηση και στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027

  • Παρέχουμε δωρεάν προ – αξιολόγηση για την ένταξη σας στο παρών καθεστώς  και σας συμβουλεύουμε ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας
  • To κάθε ερωτηματολόγιο δεν αποτελεί αίτηση αλλά αποτελεί αίτηση προαξιολόγησης και επιλεξιμότητας προς την Bs Business Solutions.

Τα έργα μας σε αριθμούς

0
Πολύ μικρή επιχείρηση που Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα
0
Μικρή επιχείρηση που Απασχολεί από 10 έως 50 άτομα
0
Μεσαία επιχείρηση που Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα

Η Εταιρεία μας έχει υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικές Προτάσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Δηλώστε μας τώρα για συγκεκριμένο Τηλεφωνικό ραντεβού που θα έχετε χρόνο να μιλήσουμε.