Εντός του μηνός αναμένεται το πρόγραμμα «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος» , το οποίο απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου αυτοκινήτων και εταιρείες διάλυσης αυτοκινήτων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

Χρηματοδοτικό Σχήμα:

 • Επιδότηση έως και 50% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

Τι χρηματοδοτείται:

 • Εργασίες ανέγερσης ή ανακαίνισης κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, υπολογιστές, γραφεία, κα)
 • Επαγγελματικό όχημα
 • Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου (site) της επιχείρησης
 • Λογισμικό (ERP, CRM, αυτοματοποίησης, κ.α.) και εξοπλισμός μηχανογράφησης
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού (έως 2 άτομα συνολικά και έως 12.000€ ανά άτομο)
 • Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μελέτη και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, 14001 κ.α.
 • Φωτοβολταϊκά / μικρής κλίμακας ΑΠΕ, αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων κατά CE
 • Προβολή – Προώθηση

Προϋπολογισμός πρότασης:

 • Από 15.000 € έως 200.000 €

Επικοινωνήσετε μαζί μας;