«Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος»

Home » «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος»
«Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος»2019-02-05T11:45:05+03:00

Εντός του μηνός αναμένεται το πρόγραμμα «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος» , το οποίο απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου αυτοκινήτων και εταιρείες διάλυσης αυτοκινήτων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

Χρηματοδοτικό Σχήμα:

 • Επιδότηση έως και 50% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

Τι χρηματοδοτείται:

 • Εργασίες ανέγερσης ή ανακαίνισης κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, υπολογιστές, γραφεία, κα)
 • Επαγγελματικό όχημα
 • Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου (site) της επιχείρησης
 • Λογισμικό (ERP, CRM, αυτοματοποίησης, κ.α.) και εξοπλισμός μηχανογράφησης
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού (έως 2 άτομα συνολικά και έως 12.000€ ανά άτομο)
 • Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μελέτη και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, 14001 κ.α.
 • Φωτοβολταϊκά / μικρής κλίμακας ΑΠΕ, αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων κατά CE
 • Προβολή – Προώθηση

Προϋπολογισμός πρότασης:

 • Από 15.000 € έως 200.000 €

Επικοινωνήσετε μαζί μας;

ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ, Η ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ