Ανθρώπινο Δυναμικό και συνεργασίες

Η Bs Business Solutions. Αναζητεί υποψήφιους Συμβούλους με υψηλές προσδοκίες και επαγγελματισμό για εργασία ή συνεργασία με την εταιρία μας. με ειδίκευση και εμπειρία στα προγράμματα ΕΣΠΑ

Το ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδεύεται ανάλογα με την σπουδαιότητα και τη σημασία των καθηκόντων και με το πώς μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων της εταιρίας. Η εταιρία λειτουργεί ένα επίσημο σύστημα αξιολόγησης για να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι επαρκώς καταρτισμένοι ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Θα εκτιμηθούν:

Εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας

Παρέχονται: ανταγωνιστικές αποδοχές, άριστο, δυναμικό εργασιακό περιβάλλον,δυνατότητες εργασίας σε πρωτοποριακά projects.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email  info@bsbusinesssolutions.com

Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως Horizon 2020 και Interreg κ.α.).

Social Media Λύσεις – Υπηρεσίες Digital Marketing, Δημιουργία Πιστού Κοινού & Βελτιστοποίηση της Brand εικόνας της Επιχείρησης σας.Έμπειροι Συνεργάτες · Πιστοποιήσεις ISO, AdWords-Analytics-SEO. Facebook/Διαφήμιση‎,Προβάλετε την επιχείρησή σας στα Social Media μειώνοντας τα έξοδα Διαφήμισης!

Αποτελεσματική Προβολή · Οικονομικές Λύσεις · Δωρεάν Αξιολόγηση

Η διοίκηση – διαχείριση έργων (project management) περιλαμβάνει την εφαρμογή γνώσεων, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών για την επίτευξη … την υλοποίηση μεγάλων έργων; Υπεύθυνους προγραμματισμού μεγάλων έργων και; Διευθυντές κατασκευής (construction managers) μεγάλων έργων.

Νομική Προστασία αποζημίωσης; Νομική Προστασία Ασφαλιστικών Ταμείων; Νομική Προστασία Διαφορών από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια της Επιχείρησης; Νομικές Συμβουλές για την Ίδρυση Ελληνικής και Κυπριακής Εταιρείας.

Επικοινωνήστε σήμερα με ένα συνεργάτη μας

Η Bs Business Solutions διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών που είναι σε θέση να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν σε βάθος τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας, να προτείνουν τις ιδανικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους και να τις υλοποιήσουν με τον πλέον αποδοτικό και συμφέροντα τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας