Δάνεια Έως €200.000 – Επένδυση – Ενεργειακός Συμψηφισμός (net metering)

Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για την χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας, σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης.

Ποσό δανείου Έως €200.000

Όπως αναφέρει η εταιρεία BS BUSINESS SOLUTIONS η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατάλληλων για Αυτοπαραγωγή με Συμψηφισμό Ενέργειας (Net Metering) μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τι είναι Net Metering

Επενδύοντας σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, η επιχείρηση μέσω του «Net-metering» έχει τη δυνατότητα να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει, ενώ ταυτόχρονα παραμένει συνδεδεμένη στο δίκτυο, το οποίο το χρησιμοποιεί ως «αποθήκη» ενέργειας. Το Net Metering είναι η τελευταία «τάση» στην αυτοπαραγωγή ρεύματος. Το παράγεις μόνος σου, μειώνεις τo συνολικό ετήσιο κόστος ρεύματος από 65% έως 80% ανάλογα με το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται τις ώρες λειτουργίας των φωτοβολταϊκών. και αναβαθμίζεις ενεργειακά το ακίνητό σου. Ή την επιχείρηση σου.

Στην πράξη, η μείωση στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις πλην ΥΚΩ με τη χρήση φωτοβολταϊκών, κυμαίνεται

 • Στις κατοικίες από 30% έως 50%,
 • και στις επιχειρήσεις από 40% έως 65%. 

Με σωστούς υπολογισμούς και την τοποθέτηση μιας αντλίας θερμότητας, μπορείς να απαλλαγείς από τα έξοδα ψύξης/θέρμανσης!

Οφέλη της επιχείρησης

Το «Net-metering» αφορά εξοικονόμηση καθώς η επιχείρηση επιτυγχάνει μείωση του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργία της. Με το Net Metering, ουσιαστικά, ξεχνάς τους λογαριασμούς ρεύματος!

 • Μειώνεις  65 – 80% τα χρήματα που ξοδεύεις ετησίως
 • Αυξάνεις (πολύ) την ενεργειακή κατηγορία-αξία του ακινήτου σου
 • Δεν επηρεάζεσαι από καμία κρίση, δεν εξαρτάσαι από κανέναν
 • Με σωστούς υπολογισμούς και την τοποθέτηση μιας αντλίας θερμότητας, μπορείς να απαλλαγείς από τα έξοδα ψύξης/θέρμανσης!
Επίσης, οι επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται με τα κόστη που εμφανίζονται στις «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» των λογαριασμών των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος
.

Ιδανικό για.

 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5εκ τζίρο) που επιθυμούν να επενδύσουν στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας (net metering)

Επιπλέον λόγοι για την επένδυση στα φωτοβολταϊκά συστήματα Net Metering

 • Τα έξοδα για ηλεκτρισμό δεν επηρεάζονται από τις μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας. Μάλιστα, η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο όφελος και εξοικονόμηση χρημάτων.
 • Όσο αυξάνεται το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τόσο μειώνεται ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.
 • Η σύμβαση συμψηφισμού είναι 25ετής, οπότε μετά τον ολοκλήρωση της απόσβεσης, η ηλεκτρική ενέργεια δεν έχει κόστος για την επιχείρηση.
 • Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος από επιχείρηση θεωρείται έξοδο και έτσι μειώνεται η φορολογία εισοδήματος, ενώ εκπίπτει και το ΦΠΑ.
 • Οι αδειοδοτικές διαδικασίες είναι απλές και γρήγορες.
 • Μπορεί να συνδυαστεί με αντλία θερμότητας για τη θέρμανση του κτιρίου και το όφελος της εξοικονόμησης να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα, εντάσσεται στον πυλώνα “Πράσινη Μετάβαση” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα επενδυτικά σχέδια για την αγορά και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων με σκοπό το συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας (net metering) χρηματοδοτούνται από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα οποία έχουν ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35%.

Πλεονεκτήματα Χαρακτηριστικά Πρόσθετες παροχές

Ποσό δανείου Έως €200.000

Σκοπός του συγκεκριμένου δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατάλληλων για αυτοκατανάλωση με Συμψηφισμό Ενέργειας (Net Metering).

Διάρκεια

Μέχρι 3 έτη για ποσά δανείου έως €20.000
Μέχρι 10 έτη για ποσά δανείου από €20.001 έως €200.000

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ) και μείωση έως 2%.
Δυνατότητα και για ποσά άνω των €100.000 Euribor 1Μ πλέον περιθωρίου από 4% (αναλόγως των εξασφαλίσεων )

Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την Εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).

Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Περίοδος χάριτος

Μέχρι 6 μήνες. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.

Εκταμίευση

Σταδιακές εκταμιεύσεις και έως το 70% του δανείου με την προσκόμιση τιμολογίων αγοράς και 30% του δανείου με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου από συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας και την ολοκλήρωση ενεργοποίησης του έργου.

Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός και σεισμού του προσημειωμένου ακινήτου.
Υποχρεωτική Ασφάλιση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Συνδυασμός χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και συμβουλευτικών λύσεων

Η χρηματοδότηση συνδυάζεται με πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, για την προστασία σας ως επενδυτή.

Διευκολύνσεις

 • Δωρεάν συνδρομή την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής 
 • Δωρεάν έκδοση Business Debit Card
 • Δυνατότητα ανάδειξης της επιχείρησής σας 
 • Τοποθέτηση POS σε όλες τις επιχειρήσεις για τις οποίες το αντικείμενο δραστηριότητας το προβλέπει

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας της Τράπεζας που θα συνεργαστείτε, και την εκτίμηση της αναμενόμενης ( προ αξιολόγησης ).

Αίτημα προ αξιολόγησης για εκδώσει Χρηματοδότησης Έως €200.000 – Επένδυση – Ενεργειακός Συμψηφισμός (net metering)