Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Παλιά κτίρια σε νέα χρήση για την πόλη και τους πολίτες

Η νέα δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στουςΟργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α” βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 50.000.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση μπορεί να είναι έως 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Οι αιτήσεις θα αρχίσουν στις 8 Ιανουαρίου 2018 και θα συνεχιστούν μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ενώ η αξιολόγηση θα είναι άμεση με βαθμολογούμενα κριτήρια.

Περίοδος υποβολής

από 16/1/2018 έως 15/1/2019

 

Σχετικό αρχείο:

Αναλυτικό φυλλάδιο δράσης