Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Αναπτυξιακός Νόμος: 2ος κύκλος

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Αναπτυξιακός Νόμος: 2ος κύκλος

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Αναπτυξιακός Νόμος: 2ος κύκλος ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου για > Υποβολές έως 15/12/2018

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής θα διαρκέσει ως τις 15/12/2018 

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2018 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες

Μορφές:

 • α. ατομική επιχείρηση,
 • β. εμπορική εταιρεία,
 • γ. συνεταιρισμός,
 • δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),
 • ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

 • α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων.
 • β) Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα

Για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • αα) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
 • ββ) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή.
 • Η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.
 • Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του αρ.12, δεν  έχουν εφαρμογή στο παρών καθεστώς.

Δικαιούχοι:

 • Υπό ίδρυση
 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)
 • Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)
 • Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Οι παραπάνω δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Επιδοτούνται έως 55% οι εξής κύριες δραστηριότητες από τον Αναπτυξιακό Νόμο οι εξής κύριες δραστηριότητες ενδεικτικά:

Τουρισμός

 • Ξενοδοχεία – Κάμπινγκ – Ξενώνες νέων
 • Συνεδριακά κέντρα
 • Γήπεδα γκολφ
 • Τουριστικοί λιμένες
 • Χιονοδρομικά κέντρα
 • Θεματικά πάρκα
 • Εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας,κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης/spa)
 • Κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού
 • Ορειβατικά καταφύγια
 • Μουσεία

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Δασοκομία

 • Ζωική παραγωγή (Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών, Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, Παραγωγή άλλων ειδών, διατροφής, Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών,
 • Γεωργία και επεξεργασία – συντήρηση φρούτων και λαχανικών
 • Δασοκομία και αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
 • Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής
 • Υλοτομία

Κατασκευές

 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών
 • Κατασκευή μουσικών οργάνων
 • Κατασκευή επίπλων
 • Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών
 • Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης
 • Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Παραγωγική διαδικασία

 • Παραγωγή τροφίμων
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, άλλων χημικών προϊόντων
 • Παραγωγή μη φυσικών ινών
 • Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας
 • Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
 • Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
 • Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
 • Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
 • Παραγωγή βασικών μετάλλων

Επεξεργασία λυμάτων

 • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Λογισμικό

 • Έκδοση λογισμικού
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

 • Υπηρεσίες αποθήκευσης
 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 • Αξιοποίηση Διατηρητέων
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
 • Ποτοποιία
 • Αυτοκινητοδρόμια
 • Αρδευτικά
 • Net metering
 • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο  55%

 • Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Κρήτη, Ιόνια Νησιά 45%

 • Νότιο Αιγαίο, Αττικής 30% –  40%