Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την έγκυρη και πλήρη ενημέρωσή σας

Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2022 Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 75%

Νέα παράταση έως τις 15 Μαρτίου – 80.000 μέχρι στιγμής οι αιτήσεις

 1.  Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 13 Δεκεμβρίου, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας και θα είναι ταυτόχρονη για όλη την Επικράτεια.
 2. Εως τις 15 Μαρτίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Εξοικονομώ 2022 σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση,
 • Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν). Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό. Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι τα εξής:

Μειώνεται το ανώτατο ύψος των δαπανών που μπορεί να επιδοτηθεί και διαμορφώνεται στα 28.000,00€ από 50.000,00€ του προηγούμενου προγράμματος.

Το νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι:

Βαρύτητα Είδος κριτηρίου
Ανηγμένο Κόστος Εξοικονόμησης ενέργειας ( βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων και της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας ) 50%
Υφιστάμενη Ενεργειακή κλάση 5%
Βαθμοημέρες Θέρμανσης 7%
Παλαιότητα κατασκευής 3% Ενεργειακά Κτηριακά
Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα 14% Εισοδηματικά
Μονογονεική οικογένεια 7%
Μακροχρόνια άνεργος 7%
ΑΜΕΑ 7%

Η βαθμολόγηση θα γίνει βάσει της εξίσωσης Συνολικής Βαθμολογίας

Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες.

 1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται  ή ενοικιάζεται ή είναι δωρεάν παραχωρημένη.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 4. Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
 5. Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας Γ.
 6. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

 • 1. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία
 • 2. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.
 • 3. Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης του ακινήτου, τότε η χρήση του (ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση / δωρεάν παραχώρηση) θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και επομένως θα διαμορφώνεται και ανάλογα η επιδότηση.

Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να κάνει μια μόνο αίτηση.

Η επιδότηση φτάνει μέχρι το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το εισόδημα (“Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς” από το Εκκαθαριστικό):

Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση Δωρεάν παραχώρηση / ενοικίαση
1 5.000 10.000 75% 40%
2 5.000 – 10.000 10.000 – 20.000 70% 40%
3 10.000 – 20.000 20.000 – 30.000 55% 40%
4 20.000 – 30.000 30.000 – 40.000 45% 40%
5 30.000 – 50.000 40.000 – 60.000 40% 40%

Η επιδότηση καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη και αυτός εξοφλεί τα τεχνικά συνεργεία. Για την ακρίβεια, μετά την απόφαση υπαγωγής, καταβάλλεται σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη το 50% της επιδότησης, ο οποίος μαζί με τη δική του συμμετοχή θα πρέπει να το καταβάλλει στα συνεργεία. Στο τέλος του έργου καταβάλλεται το υπόλοιπο 50% της επιδότησης σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη ώστε να εξοφληθούν τα συνεργεία. Επιπλέον επιδότηση προσφέρεται με τη δυνατότητα για άτοκο τραπεζικό δανεισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής. Μάλιστα, για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία θα υπάρχει μηχανισμός εγγυοδοσίας για τον τραπεζικό δανεισμό των νοικοκυριών αυτών. Αν πρόκειται για πολυκατοικία και ενταχθεί ολόκληρη, τότε η επιδότηση κάθε διαμερίσματος αυξάνεται κατά 10%. Ο μέγιστος προϋπολογισμός φτάνει έως 28.000 € ανά ακίνητο, εφόσον δεν ξεπερνάει:

 • Τα 180 € / τμ (σύμφωνα με το Ε9)
 • Τα 0.9€ / τμ / kWh ετήσιας εξοικονομούμενης ενέργειας.

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται κατά 80% από το Πρόγραμμα τα παρακάτω:

 • ΠΕΑ Α’ πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 • ΠΕΑ Β’ Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου Οι διατάξεις που διέπουν την λεγόμενη / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 • Σύμβουλος έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος.
 • Οικοδομική Άδεια.
 • Μελέτη παρεμβάσεων.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τις υπηρεσίες μηχανικού και συμβούλου είναι 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών από την έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Μέσα στο διάστημα 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής; θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το 30% της αξίας του έργου.

Η αίτηση θα περιλαμβάνει διάφορα βήματα που θα γίνονται σε βάθος χρόνου. Για αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξεκινήσουν να προετοιμάζονται για την κατάθεση τόσο της αίτησης όσο και ενός ευρύτερου συνόλου δικαιολογητικών, σχετικά με τις ζητούμενες αλλαγές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο ενεργειακό προφίλ της κατοικίας τους. Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε τα βασικότερα δεδομένα τόσο του ίδιου του Προγράμματος, όσο και της σωστής προετοιμασίας και της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τις κατοικίες φυσικών προσώπων, και οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν βασικές προϋποθέσεις:

 • 1. Να κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή υψηλή) ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακίνητο.
 • 2. Να είναι κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.
 • 3. Να έχουν εξασφαλίσει κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS.
 • 4. Nα έχουν ολοκληρώσει τη νομιμοποίηση τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.
 • 5. Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να καλύπτουν τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο που θέτει το πρόγραμμα, να είναι σύμφωνες με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου και να ανήκουν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων με νέας γενιάς κουφώματα με θερμοδιακοπή με μέγιστη θερμομονωτική ικανότητα.
 2. Αντικατάσταση Υαλοπινάκων
 3. Εξωτερική θερμομόνωση – Θερμοπρόσοψη Τοποθέτηση μόνωσης στις επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. Επίτευξη μέγιστης ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.
 4. Συστήματος θέρμανσης – ψύξης
 5. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
 6. Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (π.χ. τέντες, ρολλά).
 7. Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας (Smart Home) Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED) Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες) Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)

Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Αφορά αιτήσεις Πολυκατοικιών)

 1. Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού
 2. Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
 3. Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.α.
 4. Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης

Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος Αναβάθμισης

 1. Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής: 
 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ. 
 • Για αιτήσεις Πολυκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
Ενεργειακές κατηγορίες Επιλέξιμη αίτηση με κατάταξη στο Α.ΠΕΑ ( μονοκατοικία, μεμόν. διαμέρισμα, πολυκατοικία ) Ελάχιστος ενεργειακός στόχος, κατάταξη Β.ΠΕΑ ( μονοκατοικία, μεμόν. διαμέρισμα, πολυκατοικία ) σε αντιστοιχία με την αρχική κατάταξη του Α.ΠΕΑ
Α+
Α
Β+
Β
Γ Γ Α
Δ Δ Β+
Ε Ε Β
Ζ Ζ Γ
Η Η Δ

 1. Κάθε δομικό στοιχείο που αποτελεί τμήμα του κελύφους, καθώς και κάθε τεχνικό σύστημα, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του ΚΕνΑΚ στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
 2. Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις πρέπει να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Πότε μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Έχει καταταγεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Απαραίτητη προϋπόθεση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Α’ ΠΕΑ από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε τα κάτωθι:

 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα
 • Υποβολή και διαχείριση φακέλου
 • Συμβουλευτική/σχεδιασμός/επίβλεψη υλοποίησης

Η ομάδα μας αποτελείται:

 • Ενεργειακούς επιθεωρητές
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Μηχανολόγους/Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
 • Έμπειρους τεχνικούς

Ο συνδυασμός της εξειδίκευσης του τμήματος και ή πολυετή εμπειρία της εταιρείας μας εγγυάται: Την κατάρτιση της βέλτιστης οικονομοτεχνικά πρότασης για το ακίνητό σας. Έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό εργασιών μέσω της συγχρηματοδότησης του Υπουργείου, γνωρίζουμε την ακριβή διαδικασία ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις ολοκλήρωσης του προγράμματος. Η Εταιρεία μας σε συνεργασία με καταξιωμένους  ενεργειακούς επιθεωρητές  από όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει  την διαδικασία  ‘’Εξοικονομώ κατ’ Οίκον 2022’’. Σε περίπτωση που δεν έχετε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, αναλαμβάνουμε την έκδοσή του :

Γιατί να κάνω αίτηση;

Μπορείτε να εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας και οι βελτιωτικές παρεμβάσεις επιδοτούνται μέσω του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον 2022». Συγκεκριμένα τα οφέλη του προγράμματος είναι:

 • Εξοικονόμηση χρημάτων. Μπορείτε να επιδοτηθείτε ως και 70% για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού σας. Αυτό σημαίνει πως όσες εργασίες εντάξετε στο εξοικονόμηση κατ οίκον, θα τις κάνετε τελικά με το 1/3 του κόστους τους και ίσως και ακόμα λιγότερο!
 • Εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μετά την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας θα καταναλώνετε πολύ λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη για την παροχή ζεστού νερού και για άλλες ενεργοβόρες διαδικασίες.
 • Αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής και συνεπώς στο βιοτικό σας επίπεδο.
 • Αύξηση αξίας του ακινήτου σας.

Είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου; Ποια είναι η διάρκεια αποπληρωμής και πόσο το επιτόκιο;

Η λήψη του δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα. Ωστόσο, το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ και η διάρκεια αποπληρωμής του είναι από 4 έως 6 έτη.

Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος;

 • Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας
 • Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα εφόσον επιθυμεί την διαμεσολάβηση της
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 • Υποβολή των δικαιολογητικών
 • Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου
 • Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (προαιρετικό)
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων
 • Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Τελική εκταμίευση

Πότε μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;

Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι: η μονοκατοικία, η πολυκατοικία (το σύνολο των διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται ως κατοικία) και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Θα πρέπει επίσης κάθε κατοικία να:

 • Φέρει οικοδομική άδεια ή νομιμοποιητικό έγγραγο ή έγγραφο εξαίρεσης από κατεδάφιση
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Το ακίνητό μου είναι αυθαίρετο μπορώ να ενταχθώ;

Μόνο στην περίπτωση που νομιμοποιηθεί. Το πρόγραμμα έχει απαραίτητη προϋπόθεση τη νομιμότητα του ακινήτου. Θα πρέπει να προηγηθεί νομιμοποίηση πριν την υποβολή φακέλου. Οι μηχανικοί μας θα αναλάβουν να νομιμοποιήσουν το κτίριο σας και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου της αίτησης σας.

Το κόστος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και η αμοιβή του συμβούλου έργου καλύπτονται από το πρόγραμμα;

Το κόστος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και η αμοιβή του συμβούλου έργου επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 80% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της εξοικονομούμενης ενέργειας.

Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.

Ενημερώσεις προγραμμάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκυρη και πλήρη ενημέρωσή σας και την έναρξη προετοιμασίας του φακέλου.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας, ΔΩΡΕΑΝ Online αίτηση εκλεξιμότητας

ΔΩΡΕΑΝ Αίτηση Αξιολόγησης στην δράση με τίτλο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 2022»

Ενδεικτικοί Πελάτες Που εγκρίθηκαν και υλοποίησαν.

Αθήνα. Αριθ. Πρωτοκόλλου 080726-Κόστος Παρεμβάσεων 14.861,00
Αθήνα. Αριθ. Πρωτοκόλλου 079302-Κόστος Παρεμβάσεων 10.989,47
Αθήνα. Αριθ. Πρωτοκόλλου 072638-Κόστος Παρεμβάσεων 14.001,40
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Αριθ. Πρωτοκόλλου 058314-Κόστος Παρεμβάσεων 24.151,67
Πύργος. Αριθ. Πρωτοκόλλου 30-125756-Κόστος Παρεμβάσεων 18.470,00
Σίφνος. Αριθ. Πρωτοκόλλου 30-136453-Κόστος Παρεμβάσεων 21,470.00
Διδυμότειχο. Αριθ. Πρωτοκόλλου 30-136453-Κόστος Παρεμβάσεων 41,955.00
Θεσσαλονίκη. Αριθ. Πρωτοκόλλου 30-168811-Κόστος Παρεμβάσεων 28,862.00