Ευέλικτη χρηματοδότηση ακινήτων

Σκοπός μας είναι να δούμε διεξοδικά όλες τις βασικές πτυχές της χρηματοοικονομικής χρηματοδότησης που αφορά την επένδυση, ανακαίνιση, επισκευή ή ανέγερση ενός οικιστικού ακινήτου, σπιτιού, κατοικίας, μονοκατοικίας, γκαρσονιέρας, studio, διαμερίσματος ή επαγγελματικού ακινήτου, γραφείου, επιχείρησης, κτιρίου, πάρκινγκ, αποθήκης, καταστήματος, οικοπέδου.

Το στεγαστικό δάνειο αποτελεί μία μορφή χρηματοδότησης από το τραπεζικό ίδρυμα με σκοπό την αγορά κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, Η διάρκεια χρηματοδότησης ορίζεται από πέντε (5) έως σαράντα (40) έτη. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, επηρεάζεται από την ηλικία των ενεχομένων. Ή δυνατότητα χρηματοδότησης σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι έως και το 100% της τιμής.

Προϋποθέσεις δανειοδότησης

Η δανειοδότηση είναι μια δύσκολη, χρονοβόρα και αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Καταρχάς, το πιστοληπτικό προφίλ περιλαμβάνει το εισόδημά σας, το οποίο πρέπει να είναι επαρκές ώστε να είστε σε θέση να καλύπτετε τις δανειακές σας υποχρεώσεις. Επιπλέον, η εκάστοτε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός έχει τα δικά του κριτήρια χρηματοδότησης και πρέπει να καθίστανται ενήμεροι για τυχόν άλλα δάνεια που έχετε στη διάθεσή σας. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η υπάρχουσα καταθετική σας κατάσταση.

Παράγοντες που επηρεάζουν το πιστοληπτικό προφίλ

 • Δυνατότητα εξασφάλισης cash collateral
 • Εισόδημα
 • Δανειακές Υποχρεώσεις
 • Η υπάρχουσα καταθετική σχέση με την τράπεζα

Ενδεικτικά προϊόντα

 • Δάνειο αγοράς κατοικίας
 • Δάνειο αγοράς οικοπέδου
 • Δάνειο αγοράς και επισκευής κατοικίας
 • Δάνειο ανέγερσης / αποπεράτωσης κατοικίας
 • Δάνειο επισκευής κατοικίας
 • Δάνειο επισκευής κατοικίας χωρίς εξασφάλιση
 • Αναχρηματοδότηση / Μεταφορά δανείου
 • Στεγαστικό δάνειο για δημοσίους υπαλλήλους
 • Στεγαστικό δάνειο για κατοίκους εξωτερικού
 • Αγορά επαγγελματικού χώρου (γραφείου/καταστήματος)
 • Αγορά ακινήτου προς επένδυση

Δικαιολογητικά για στεγαστικό δάνειο Για την προέγκριση του Δανείου

 • Αίτηση χορήγησης Στεγαστικού Δανείου.
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία τριών (3) τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας (μισθωτοί).
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου τριών (3) τελευταίων ετών.
 • Τρεις τελευταίοι δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (έντυπα Ε3) για τα (3) τελευταία έτη. (Μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες /επιχειρηματίες).

Για την έγκριση του Δανείου

 • Τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου. (Εάν πρόκειται για διαμέρισμα χρειάζεται επιπλέον σύσταση οριζοντίου & καθέτου ιδιοκτησίας, κανονισμό πολυκατοικίας).
 • Πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.
 • Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από την μερίδα του μεταβιβάσαντος.
 • Πιστοποιητικό βαρών, κατασχέσεων, μη εκποιήσεως και μη διεκδικήσεως από το Υποθηκοφυλακείο.
 • Τυχόν αναφερόμενα στους τίτλους ιδιοκτησίας πληρεξούσια.
 • Κτηματολογικό απόσπασμα (εφόσον η περιοχή του ακινήτου έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου & διάγραμμα κάλυψης
 • Κάτοψη του προσφερομένου για εξασφάλιση ακινήτου.
 • Προϋπολογισμός έργων σε ειδικό έντυπο (σε περίπτωση ανέγερσης, αποπεράτωσης κ.λ.π.).
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής από το πολεοδομικό γραφείο

Ή εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους συνεργάτες και είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα του στεγαστικού σας δανείου από την προέγκριση μέχρι την εκταμίευση. Γινόμαστε ο διαμεσολαβητής ή σας φέρνουμε σε επαφή με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, αυξάνοντας τις πιθανότητες έγκρισης δανειοδότησης.

Αίτηση προ αξιολόγησης με τίτλο « Ευέλικτη χρηματοδότηση ακινήτων »