Μειώνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για εκταμίευση ενισχύσεων σε 12 δράσεις του επιχειρείν

Στη σημαντική μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκταμίευση των επιχορηγήσεων σε 12 προγράμματα – δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, αφορούν την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ο προϋπολογισμός τους (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ. Η μείωση των δικαιολογητικών «θεσπίζεται» με 12 (μία ανά δράση) υπουργικές αποφάσεις του αρμόδιου υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη, οι οποίες έχουν αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.