ή Bs Business Solutions και Τα στελέχη της μπορούν να παρέχουν πρόσθετη αξία σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση στα Επενδυτικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2021 – 2027.

  • Δραστηριοποιούμαστε με ιδιαίτερη επιτυχία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Διαχείριση Επενδυτικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων των Επιχειρήσεων.
  • Έχοντας τη φιλοσοφία ότι ουσιαστική οργάνωση στις επιχειρήσεις σημαίνει πάνω από όλα ικανότητα καθορισμού οράματος και σχεδιασμού και υλοποίησης στόχων, εστιαζόμαστε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στο σχεδιασμό αποδοτικών διεργασιών, ώστε οι προσδοκίες των οργανισμών να πραγματοποιηθούν.
  • Κύρια επιδίωξη της πολιτικής μας, ως προς τους πελάτες μας, είναι να παρέχουμε στον πελάτη υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες του πελάτη.
  • Κάθε επιχείρηση και ιδιώτης πρέπει να έχει πρόσβαση και ενημέρωση από τους πλέον ειδικούς ,για επιδοτούμενα-συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία είναι σε ισχύ, είτε πρόκειται να προκηρυχθούν, προκειμένου να εκμεταλλευτούν στο 100% τις δυνατότητες και προοπτικές που προκύπτουν για το αύριο.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Δείτε όλα τα προγράμματα:  Αναμενόμενα           Τρέχοντα               Υλοποιημένα