Προγράμματα ΕΣΠΑ

Home » Προγράμματα ΕΣΠΑ
Προγράμματα ΕΣΠΑ2019-07-18T16:02:50+03:00

ή Bs Business Solutions και Τα στελέχη της μπορούν να παρέχουν πρόσθετη αξία σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση στα Επενδυτικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2014 – 2020.

  • Δραστηριοποιούμαστε με ιδιαίτερη επιτυχία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Διαχείριση Επενδυτικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων των Επιχειρήσεων.

 

  • Έχοντας τη φιλοσοφία ότι ουσιαστική οργάνωση στις επιχειρήσεις σημαίνει πάνω από όλα ικανότητα καθορισμού οράματος και σχεδιασμού και υλοποίησης στόχων, εστιαζόμαστε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στο σχεδιασμό αποδοτικών διεργασιών, ώστε οι προσδοκίες των οργανισμών να πραγματοποιηθούν.

 

  • Κύρια επιδίωξη της πολιτικής μας, ως προς τους πελάτες μας, είναι να παρέχουμε στον πελάτη υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες του πελάτη.

 

  • Κάθε επιχείρηση και ιδιώτης πρέπει να έχει πρόσβαση και ενημέρωση από τους πλέον ειδικούς ,για επιδοτούμενα-συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία είναι σε ισχύ, είτε πρόκειται να προκηρυχθούν, προκειμένου να εκμεταλλευτούν στο 100% τις δυνατότητες και προοπτικές που προκύπτουν για το αύριο.

 

Η εταιρεία μας ( Bs Business Solutions ) προσφέρει στους πελάτες τις εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές και μελέτες, με δέσμευση να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοσή τους.

 

Δείτε όλα τα προγράμματα:  Αναμενόμενα  Τρέχοντα Υλοποιημένα