Ψηφιακό Άλμα στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
“Ψηφιακό Βήμα” στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ
Leader- για τα δημόσια έργα στη Χαλκιδική
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)
Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλέυσεων, Δράση 4.1.1 και Δράση 4.1.3
Πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ ” Εξωστρέφεια ΜμΕ Δυτικής Ελλάδας”
Πρόγραμμα Αγροτικής LEADER: Υπόμετρο 19.2.4.5 Μεσσηνίας
Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας
Επιδότηση έως 85%. νεοσύστατες και ΜΜΕ, μικρές και πολύ μικρες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών.Υποβολές έως 10/01/2018. ΜΕΤΡΑ 3. 1 . 8 – και 4.1.20
ΜΕΤΡΟ 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» – «Διάλυση αλιευτικού σκάφους».
Ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ (Β Κύκλος