Πρόγραμμα με την ονομασία «Ψηφιακό Βήμα»

ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις μέχρι 400.000 ευρώ για επιχειρήσεις

Θέλετε να αγοράσετε νέους υπολογιστές, να ενισχύσετε τη διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησής σας ή να αναπτύξετε ένα σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών ;

Δύο Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ετοιμάζεται να ανακοινώσει άμεσα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στα πλαίσια της πολιτικής για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Τα δύο προγράμματα αυτά θα έχουν προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ το κάθε ένα (δηλαδή 100.000.000 και τα δύο) και θα αφορούν επιχειρήσεις (και νομικές οντότητες) που βρίσκονται σε όλη τη χώρα.

Το κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα στοχεύει να χρηματοδοτήσει διαφορετικά μεγέθη προϋπολογισμών.

Συγκεκριμένα:

 1. Επιδοτούμενο Πρόγραμμα με την ονομασία «Ψηφιακό Βήμα»

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 5.000€ έως 50.000 €

 Ποσοστό ενίσχυσης 50%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης:12 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης

Παράδειγμα: Επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» και λαμβάνει έγκριση για επενδυτικό σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης 30.000 ευρώ. Θα πρέπει να κάνει τις δαπάνες που σχετίζονται με την επένδυση εντός 12 μηνών και θα λάβει 15.000 ευρώ επιδότηση.

 1. Επιδοτούμενο Πρόγραμμα με την ονομασία «Ψηφιακό Άλμα»

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 55.000€ έως 400.000 € – Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: 18 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης

Παράδειγμα: Επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» και λαμβάνει έγκριση για επενδυτικό σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης 400.000 ευρώ. Θα πρέπει να κάνει τις δαπάνες που σχετίζονται με την επένδυση εντός 18 μηνών και θα λάβει 200.000 ευρώ επιδότηση. Δικαιούχοι αναμένεται να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες σε γενικά πλαίσια έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.).
 • έχουν κλείσει μέχρι 31/12/2017 τουλάχιστον 2 (δύο) οικονομικές χρήσεις διαθέτουν ένα τουλάχιστον ΚΑΔ (Κωδικό Δραστηριότητας που δηλώνουμε στην Εφορία) ο οποίος θα περιλαμβάνεται στη λίστα με τις δραστηριότητες που μπορούν να επιδοτηθούν.
 • μπορούν να μεταβούν σε υψηλότερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική σύμφωνα με τις απαντήσεις που θα δώσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο.
 • κατέχουν τουλάχιστον το 60% της ιδιωτικής συμμετοχής (δηλαδή του ποσού που δεν χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα.
 • εμφανίζουν κέρδη (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) σε τουλάχιστον μία από τις τρείς τελευταίες χρονιές λειτουργίας τους.
 • Οι επιλέξιμοι τομείς ( δραστηριότητες που μπορούν να επιδοτηθούν) αναμένεται να περιλαμβάνουν το σύνολο των ΚΑΔ (Κωδικοί της Εφορίας) με εξαίρεση: την πρωτογενή παραγωγή, το χονδρικό/λιανικό εμπόριο που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή, την εστίαση.

Οι δαπάνες που αναμένεται να μπορούν να χρηματοδοτούνται είναι σε γενικές γραμμές οι ακόλουθες:

 • ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Εξοπλισμός ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, εκτυπωτές, bar code readers κλπ) · λογισμικά γραφείου (antivirus, ERP, CRM κλπ)
 • Αναβάθμιση/ανάπτυξη ιστοσελίδας καθώς και e-shop
 • Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, διαχείρισης πιστώσεων κλπ. υπηρεσίες hosting, social media marketing
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου μισθολογικό κόστος εργαζομένων, οποίοι θα απασχοληθούν στην επιχείρηση επιπλέον του προσωπικού που εργαζόταν το προηγούμενο έτος (δηλαδή το νέο προσωπικό)

Οι παραπάνω δαπάνες μπορούν να υποβληθούν προς χρηματοδότηση (δηλαδή μπορούν να είναι επιλέξιμες) εφόσον υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Στα πλαίσια της χρηματοδότησης αναμένεται να δίνεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι 40 % του ποσού που θα λάβουμε ως χρηματοδότηση.