Στρατηγική

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αφορά στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της επιχείρησης και του εύρους των δραστηριοτήτων της, προκειμένου να διασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σήμερα και στο μέλλον, ενώ το Επιχειρηματικό Σχέδιο αφορά στην ανάπτυξη του πλάνου υλοποίησης της επιλεχθείσας στρατηγικής.

 1. Εταιρική εικόνα
 2. Τιμολoγιακή πολιτική
 3. Webstrategy
 4. Google analytics
 5. Email campaign
 6. Στόχευση πελατών
 7. Στόχευση αγορών
 1. Ανάλυση δυναμικής
 2. Επιλογή επενδύσεων
 3. Ανάλυση Δανείων
 4. Στρατηγική δανεισμού
 5. Διαπραγμάτευση δανείων
 6. Εκπόνηση και αξιολόγηση ταμειακών ροών – βελτίωση ρευστότητας
 7. Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 8. Προ-αξιολόγηση επενδύσεων

Επικοινωνήσετε μαζί μας