Στρατηγική marketing

ΕΣΠΑ

Νέο Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 - 2027

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Προετοιμασία

Στρατηγικός σχεδιασμός

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Επιχειρηματικά Σχέδια

Οδηγός επιδότησης επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2021 – 2027:

Οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και τα Επενδυτικά Προγράμματα επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 από την ΕΕ για υλοποίηση έργων, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτη από καμία επιχείρηση.

Τι είναι το ΕΣΠΑ;

Όλοι έχουν ακούσει τη λέξη ΕΣΠΑ, αλλά τι είναι τελικά; Το ΕΣΠΑ είναι αυτό που λένε τα αρχικά των λέξεων που το σχηματίζουν· είναι δηλαδή το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο που θα διατεθούν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη της Ελλάδας.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελούν έναν από τους ελάχιστους τρόπους – αν όχι το μοναδικό τρόπο – για μία επιχείρηση να αποκτήσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση που θα στηρίξει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της.

Οφέλη χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία επιχείρηση λαμβάνοντας μία έγκριση επιχορήγησης από το ΕΣΠΑ είναι πολλά. Το να επιδοτηθεί μία επιχείρηση από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει τον εξοπλισμό της, την τεχνογνωσία της, να αυξήσει το  προσωπικό της, να συμμετάσχει σε εμπορικές εκθέσεις, να επενδύσει σε προβολή και προώθηση των προϊόντων της  και όλα αυτά παίρνοντας ουσιαστικά ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που ξόδεψε πίσω.

Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, οι φορείς που διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά θέλουν να δίνουν επιδοτήσεις και προσπαθούν οι επιχειρήσεις να παίρνουν λεφτά, γιατί στόχος τους είναι η απορρόφηση των διαθέσιμων χρημάτων. Για ποιο λόγο, λοιπόν, μία επιχείρηση να μην κάνει αίτηση για ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ, ειδικά όταν οι ανταγωνιστές της μπορούν να επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, να βγουν στην αγορά, με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες, καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη προβολή και βελτιωμένες χρηματοροές;

ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΠΑ

Το συνολικό κόστος που έχει όλη η επένδυση που θέλει να κάνει μία επιχείρηση και για την οποία ζητάει να επιδοτηθεί. Δηλαδή πόσο κοστίζουν όλες οι δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες που θέλει να αγοράσει. Για τις επιχειρήσεις που αποδίδουν ΦΠΑ, το κόστος αυτό αφορά στις καθαρές τιμές.

Περιγραφή των χαρακτηριστικών και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα ή οι εταιρείες για να έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν στο εκάστοτε πρόγραμμα. Κάθε πρόγραμμα έχει τις δικές του κατηγορίες δαπανών που επιδοτεί. Για παράδειγμα, σε κάποια προγράμματα επιδοτείται ο μισθός του προσωπικού, σε άλλα, η αγορά εξοπλισμού, σε άλλα η κατασκευή κτιρίου και φυσικά ο συνδυασμός κάποιων από τα παραπάνω.

Η ημερομηνία από την οποία και μετά αν πραγματοποιηθεί μία δαπάνη,  μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα. Αυτή η ημερομηνία μπορεί να είναι η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, ή η ημερομηνία που υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση, είτε η ημερομηνία έγκρισης.

Τα χρήματα που θα χρειαστεί ο δικαιούχος (η επιχείρηση που κάνει την αίτηση) να δώσει για να κάνει την επένδυση, εκτός της επιδότησης (δηλαδή αν ο  δικαιούχος επιδοτηθεί για το 70% του προϋπολογισμού, το υπόλοιπο 30% είναι η ιδιωτική συμμετοχή).

Η χρονική περίοδος κατά την οποία έχει δικαίωμα κάποιος να κάνει την ηλεκτρονική αίτηση για επιδότηση.

Η χρονική περίοδος κατά την οποία ο δικαιούχος θα πραγματοποιήσει όλα αυτά που έχει περιγράψει στην αίτηση, από τη στιγμή της έγκρισής του.

Οι προδιαγραφές και το χρονικό διάστημα που πρέπει να συνεχίσει να πληροί η επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση τις επένδυσης.

Η προδημοσίευση είναι μία επίσημη ανακοίνωση από το αρμόδιο υπουργείο, μικρής έκτασης (συνήθως έως 2 σελίδες) που περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Η προδημοσίευση ουσιαστικά προετοιμάζει τους ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί αλλά συχνά υπάρχουν αλλαγές από την προδημοσίευση μέχρι την προκήρυξη.

Η ανάρτηση του ΦΕΚ που περιλαμβάνει τον οδηγό του προγράμματος και περιγράφει όλες τις προδιαγραφές και διαδικασίες από την αίτηση έως και την τελευταία αποπληρωμή της επιδότησης. Είναι συνήθως έγγραφο με αρκετές σελίδες (περίπου 300) και περίπλοκη ορολογία.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει δικαίωμα ο ενδιαφερόμενος να κάνει την ηλεκτρονική αίτηση. Η περίοδος υποβολών ορίζεται στην προκήρυξη του προγράμματος.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολών, ξεκινάει η αξιολόγηση των προτάσεων δηλαδή η βαθμολόγησή τους βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην προκήρυξη. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω διαδικτύου, από ανεξάρτητους πιστοποιημένους ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αξιολογητών μετά από εξετάσεις. Οι αξιολογητές κατά την αξιολόγηση δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του αιτούντος, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία.

Μετά την περίοδο αξιολόγησης, διαμορφώνεται η βαθμολογική βάση. Όσες αιτήσεις έχουν λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία εγκρίνονται και περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτυχόντων που αναρτάται. Συνήθως η έγκριση είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μετά την προσκόμιση των αντίστοιχων εντύπων δικαιολογητικών που προσκομίζονται στον αρμόδιο φορέα για να διαπιστωθεί ότι ταυτίζονται με όσα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.

Η χρονική περίοδος μέσα στην οποία μπορούν να υλοποιηθούν οι επιλέξιμες δαπάνες. Συνήθως ξεκινά από την ημερομηνία προκήρυξης (εάν θέλει ο ενδιαφερόμενος) και ολοκληρώνεται σε συγκεκριμένο χρόνο από τη στιγμή της οριστικής ένταξης (συνήθως 24 ως 36 μήνες).

Είναι ένα αίτημα που μπορεί εάν επιθυμεί να κάνει ο επενδυτής κατά τη διάρκεια υλοποίησης ώστε να προσαρμόσει την αίτησή του -ουσιαστικά τις δαπάνες που είχε περιγράψει ότι θα κάνει- στο επενδυτικό έργο που υλοποίησε τελικά και τις αλλαγές που έκανε στις δαπάνες του (σε τιμή, είδος, προμηθευτή κλπ).

Εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του συνολικού έργου, ο επενδυτής έχει δικαίωμα να αιτηθεί ενδιάμεσο έλεγχο (μόνο σε έγγραφα) στις δαπάνες που έχει ήδη πραγματοποιήσει για να λάβει την επιδότηση που αντιστοιχεί στις δαπάνες αυτές.

Ως ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου νοείται η έκδοση του τελευταίου παραστατικού –πχ τιμολόγιο, ηλεκτρονική πληρωμή κλπ- που αφορά την τελευταία χρονικά δαπάνη που απαιτείται να γίνει για να ολοκληρωθεί η επένδυση και να είναι λειτουργική.

Αφού ολοκληρωθεί η επένδυση, ο επενδυτής κάνει το αίτημα τελικού ελέγχου όπου προσκομίζονται τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών. Τα δικαιολογητικά αυτά εξετάζονται ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές του προγράμματος και διασταυρώνονται σε επιτόπιο έλεγχο με το φυσικό αντικείμενο που αφορούν. Μετά τον τελικό έλεγχο (διοικητικό και επιτόπιο) γίνεται η τελική εκταμίευση της επιδότησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Για να ξεκινήσει η ηλεκτρονική αίτηση στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων), θα πρέπει ο επενδυτής να μπει στην ιστοσελίδα ependyseis.gr, να επιλέξει την εγγραφή νέου χρήστη, να επιλέξει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και  να καταχωρήσει τα στοιχεία. Στη συνέχεια θα λάβει email με τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει και τους κωδικούς πρόσβασης.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος με τους κωδικούς που του έχουν αποσταλεί, εισέρχεται στο ΠΣΚΕ και επιλέγει να κάνει ΝΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗ. Σε αυτό το σημείο η αίτησή του λαμβάνει τον μοναδικό αριθμό της.

Στις πρώτες καρτέλες της αίτησης, ο επενδυτής συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης (υφιστάμενης ή υπό ίδρυση) όπως ΑΦΜ, διεύθυνση κλπ, και τα στοιχεία των μετόχων.

Στις επόμενες καρτέλες της αίτησης, ο επενδυτής συμπληρώνει τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (τζίρους, προσωπικό κλπ) και τη δραστηριότητά της περιγραφικά αλλά και μέσω των Κ.Α.Δ. (Κωδικοί Δραστηριότητας που δηλώνονται στη Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη μιας επιχείρησης).

Από τα πιο βασικά σημεία είναι η περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου που ουσιαστικά αναφέρει το γιατί είναι σημαντική αυτή η επένδυση για την επιχείρηση, τι περιλαμβάνει και πώς θα τη βοηθήσει. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σημείο αυτό γιατί συνήθως στα πεδία που περιγράφεται το επενδυτικό σχέδιο απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά στα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, Α.Φ.Μ. κλπ) για λόγους διασφάλισης της αντικειμενικότητας του αξιολογητή!

Απαραίτητο για την αίτηση είναι η σωστή καταχώρηση των δαπανών, στην κατάλληλη κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με προσφορές που έχει πάρει ο επενδυτής από προμηθευτές.

Στα περισσότερα προγράμματα υπάρχει απαίτηση για ανέβασμα ηλεκτρονικών αρχείων σε μη επεξεργάσιμη μορφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (καταστατικά, ισολογισμοί κλπ).

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση, είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος ορθότητας πατώντας το αντίστοιχο κουμπί και εάν δεν εμφανιστούν σφάλματα, γίνεται η οριστική υποβολή.

Επικοινωνήσετε μαζί μας