Οι γνώσεις και η εμπειρία μας εγγυώνται την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Προσφέρουμε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που ταιριάζουν στους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους κάθε εταιρείας. Μέσω του χρηματοπιστωτικού σχεδιασμού, δημιουργούμε επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράμετρο που επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. καθορίζουμε τους στόχους, διερευνούμε τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης, τις εναλλακτικές πηγές εξεύρεσης κεφαλαίου.

Προϋποθέσεις δανειοδότησης

Η δανειοδότηση είναι μια δύσκολη, χρονοβόρα και αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Καταρχάς, το πιστοληπτικό προφίλ περιλαμβάνει το εισόδημά σας, το οποίο πρέπει να είναι επαρκές ώστε να είστε σε θέση να καλύπτετε τις δανειακές σας υποχρεώσεις. Επιπλέον, η εκάστοτε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός έχει τα δικά του κριτήρια χρηματοδότησης και πρέπει να καθίστανται ενήμεροι για τυχόν άλλα δάνεια που έχετε στη διάθεσή σας. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η υπάρχουσα καταθετική σας κατάσταση.

Παράγοντες που επηρεάζουν το πιστοληπτικό προφίλ

 • Δυνατότητα εξασφάλισης cash collateral
 • Εισόδημα
 • Δανειακές Υποχρεώσεις
 • Η υπάρχουσα καταθετική σχέση με την τράπεζα

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Πρόγραμμα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του COSME
 • Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ
 • Πρόγραμμα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Ταμείο Εγγυοδοσίας Greece Guarantee Fund (EEGGF) με την εγγύηση του ΕΤαΕ.
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Σχεδίαση και Υλοποίηση Μελετών Ανάπτυξης
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων – Business Plans
 • Αξιολόγηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων

Ή εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους συνεργάτες και είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα και παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας, της αναμενόμενης προ αξιολόγησης,  καθώς και στην εκπόνηση ενός Business Plans  – για την μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση, από την προέγκριση μέχρι την εκταμίευση, Γινόμαστε ο διαμεσολαβητής ή σας φέρνουμε σε επαφή με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, αυξάνοντας τις πιθανότητες έγκρισης δανειοδότησης.

Αίτημα προ αξιολογήσεις

Αίτημα προ αξιολογήσεις στην Χρηματοδότηση και την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.