Προγράμματα – Προσκλήσεις – ΕΣΠΑ

Επιδότηση μέχρι 5.000 € για δημιουργία e-shop λιανικής πώλησης
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19»
Ενίσχυση φορέων ΚΑΛΟ του Β.Αιγαίου Προϋπολογισμος 50.000€ έως 100.000€. Έναρξη: 02.02.2021 Λήξη: 22.04.2021
Εστίαση και προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου
Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ Γ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 85%
Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» Υποβολές έως 31/03/2021
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30 Σεπτεμβρίου 2021
ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ ) καταληκτική ημερομηνία την 31.10.2023 εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.