Τρέχοντα Προγράμματα

/Τρέχοντα Προγράμματα
Τρέχοντα Προγράμματα2019-07-18T15:45:28+00:00

Προγράμματα – Προσκλήσεις – ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», Έναρξης Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019 Λήξει έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού. Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας
ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ ) καταληκτική ημερομηνία την 31.10.2023 εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.
Γενική Επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 Έναρξη Υποβολών: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, Λήξη υποβολών: Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας προϋπολογισμός από 25.000 έως 300.000 €. Περίοδος υποβολής από 2/4/2019 έως 30/9/2019
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Έναρξη: 27.06.2018 μέχρι εξαντλήσεως.
Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Λήξη υποβολών: 31/12/2020.
Επιχειρούμε Έξω» – Πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των ΜμΕ έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης Leader

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης του LEADER

Επικοινωνήστε μαζί μας;

ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΔΕΙΑ ΜΑΣ, Η ΣΤΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ