Τρέχοντα Προγράμματα

/Τρέχοντα Προγράμματα
Τρέχοντα Προγράμματα2019-05-18T15:12:40+00:00

Προγράμματα – Προσκλήσεις – ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση Έναρξη Υποβολών: 27 Φεβρουαρίου 2019 Λήξη Υποβολών : 31 Μαΐου 2019
ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», Έναρξης Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019 Λήξει έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού. Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας
ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ ) καταληκτική ημερομηνία την 31.10.2023 εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.
Πρόγραμμα για ίδρυση και εκσυγχρονισμό ΜμΕ μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας έναρξης υποβολής 12/03/2019, λήξη 14/06/2019.
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας έναρξης υποβολής 12/03/2019, λήξη 14/06/2019.
Γενική Επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 Έναρξη την Πέμπτη 27/12/2018 Λήξει 31/05/2019.
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Έναρξη: 27.06.2018 μέχρι εξαντλήσεως.
Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Λήξη υποβολών: 31/12/2020.
Επιχειρούμε Έξω» – Πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των ΜμΕ έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης Leader

LEADER Μεσαρά Ηρακλείου Από 15/4/2019 έως 20/6/2019
LEADER Καβάλας Από 10/4/2019 έως 12/7/2019
LEADER Ροδόπη και Ξάνθη
LEADER Καστοριάς Από 10/4/2019 έως 9/7/2019
LEADER Πέλλας Από 3/4/2019 έως 24/6/2019