Τρέχοντα Προγράμματα

/Τρέχοντα Προγράμματα
Τρέχοντα Προγράμματα2019-10-31T14:55:15+00:00

Προγράμματα – Προσκλήσεις – ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», Έναρξης Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019 Λήξει έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού. Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό στην Περιφέρεια Αττικής Περίοδος υποβολής από 26/7/2018 έως 22/11/2019
ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ ) καταληκτική ημερομηνία την 31.10.2023 εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.
Γενική Επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 Έναρξη Υποβολών: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, Λήξη υποβολών: Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας προϋπολογισμός από 25.000 έως 300.000 €. Περίοδος υποβολής από 2/4/2019 έως 30/9/2019
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Έναρξη: 27.06.2018 μέχρι εξαντλήσεως.
Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Λήξη υποβολών: 31/12/2020.
Επιχειρούμε Έξω» – Πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των ΜμΕ έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας;

ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΔΕΙΑ ΜΑΣ, Η ΣΤΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ