Προγράμματα – Προσκλήσεις – ΕΣΠΑ 2014 – 2027

Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021 Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών
Κεφαλαίου κίνησης έως 400.000 ευρώ σε Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Τουριστικά γραφεία, πρακτορεία, τουριστικών λεωφορείων.
Επιδότηση 100% έως 5.000 € Πρόγραμμα ΕΣΠΑ e-λιανικό Β’ κύκλος Ημερομηνία Έναρξης 09.07.2021 Ημερομηνία Λήξης 29.09.2021
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19»
«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19» Έναρξη : 16/3/2021 Λήξη : 30/9/2021
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30 Σεπτεμβρίου 2021