Στηρίζουμε την πράσινη ανάπτυξη και ενθαρρύνουμε τις επιχειρηματικές επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Επωφεληθείτε από το νέo προνομιακό δάνειο για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 500 kW, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής σας.

Με τη χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά συστήματα υλοποιείτε τα επενδυτικά σχέδιά σας για παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), επιλέγοντας δάνειο ή leasing. Με δάνειο χρηματοδοτείτε έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσής σας για έργα υποδομής, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων και έξοδα σύνδεσης. Με leasing αποκτάτε τον εξοπλισμό που χρειάζεστε με έως 100% χρηματοδότηση της αξίας του. Έτσι, στηρίζουμε τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με έδρα την Ελλάδα, νεοσύστατες επιχειρήσεις, Ενεργειακές Κοινότητες και επαγγελματίες αγρότες κατ΄επέκταση του αντικειμένου τους.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο δάνειο που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Σας προσφέρει:

 1. Δάνειο παγίων εγκαταστάσεων
 2. Βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εκχώρηση της επιχορήγησης

Έως 300.000€, με διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 18 χρόνια

Χορηγείται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε φωτοβολταϊκά συστήματα, είτε αυτά εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα, είτε καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • εκχώρηση απαίτησης από τη σύμβαση πώλησης του ρεύματος στη ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ
 • εκχώρηση της επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο
 • προσωπικές εγγυήσεις ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις

Χρηματοδότηση Κατασκευαστικού ΦΠΑ:

Για την διευκόλυνσή σας κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, σας δίνουμε τη δυνατότητα εξ ολοκλήρου χρηματοδότης του ΦΠΑ, με Κεφάλαιο Κίνησης μέχρι 30.000 €, διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 2 χρόνια και προνομιακό επιτόκιο.

Ελάχιστη ίδια συμμετοχή 20%.

Υπό προϋποθέσεις η ίδια συμμετοχή μπορεί να μειωθεί, με ελάχιστο ποσοστό το 10%.

Euribor 3μήνου* πλέον περιθωρίου από 3,25% και εισφοράς του Ν.128/75. Το περιθώριο του επιτοκίου διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής. *σε περίπτωση αρνητικού Euribor, η τιμή του υπολογίζεται ως μηδενική.

Κυμαινόμενο επιτόκιο

Το επιτόκιο του δανείου για νέα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι κυμαινόμενο και συνδέεται με το Euribor τριμήνου (Euribor 3m).

Περιθώριο επιτοκίου (spread)

Το περιθώριο επιτοκίου (spread) του δανείου σας διαμορφώνεται ανά περίπτωση, με βάση:

 1. 1. Το ποσοστό χρήσης ιδίων κεφαλαίων στην επένδυσή σας.
 2. 2. Τις πρόσθετες εξασφαλίσεις που παρέχετε για το δάνειό σας – π.χ. μετρητά (cash collateral), προσημείωση αστικού ακινήτου.

Εισφορά του Ν.128/1975

Το τελικό επιτόκιο του δανείου σας επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/1975 που ισχύει για όλη την περίοδο αποπληρωμής του:

 • 0,60% για επιχειρήσεις, ενεργειακές κοινότητες και επαγγελματίες αγρότες που επενδύουν σε φωτοβολταϊκά πάρκα με ισχύ από 100kWp και πάνω.
 • 0,12% για επαγγελματίες αγρότες που επενδύουν σε φωτοβολταϊκά πάρκα με ισχύ έως 500kWp.

1% επί του ύψους του δανείου με ελάχιστο τα 1.500€. Το δάνειο επιβαρύνεται με τα εκάστοτε έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου καθώς και τα έξοδα της ετήσιας επικαιροποίησης της πιστοδοτικής σχέσης.

Άμεσα για Αγορά Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Υλοποιούνται 3 σταδιακές εκταμιεύσεις:

 • 1η : 50% του δανείου αφού έχει προηγηθεί η καταβολή του συνόλου της ιδίας συμμετοχής.
 • 2η: 40% του δανείου, αφού έχει επιβεβαιωθεί η υλοποίηση του 50% της επένδυσης, από συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας.
 • 10% του δανείου με την ολοκλήρωση του έργου, την πιστοποίηση ολοκλήρωσης από τον συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας και την έκδοση δήλωσης ετοιμότητας του έργου.

Ασφαλιστικές Καλύψεις:

Για την ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού που αγοράζετε για το φωτοβολταϊκό πάρκο σας, οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις που πρέπει να επιλέξετε είναι:

 • Ασφάλεια πυρός
 • Για σεισμό
 • Για κλοπή
 • Για βραχυκύκλωμα
 • Για φυσικές καταστροφές
 • Για απώλεια κερδών

Μπορείτε να επιλέξετε την ασφάλεια φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, Από ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων.

Ποια είναι τα κόστη κατασκευής και πότε γίνεται η απόσβεση;

Για την κατασκευή της εγκατάστασης πρέπει να έχεις χρηματοδότηση από την Τράπεζα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η τράπεζα θα χρηματοδοτήσει το 80% του συνολικού κόστους της επένδυσης ενώ το υπόλοιπο 20% θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια. 

Πχ ένα πάρκο 500kW  κοστίζει από 280.000 έως 300.000€. Η διαφορά κόστους έγκειται στο αν θέλεις να να βάλεις σταθερά πάνελ ή trackers.

Η Σύμβαση με τον ΔΕΔΔΗΕ είναι 20ετής και η εξόφληση του Δανείου γίνεται από τα έσοδα του πάρκου.

“ Σήμερα, υπολογίζεται ότι μπορείς να κάνεις απόσβεση και να αρχίσεις να έχεις κέρδος σε λιγότερα από 10 έτη

Για την ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού που αγοράζετε για το φωτοβολταϊκό πάρκο σας, οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις που πρέπει να επιλέξετε είναι:

 • Ασφάλεια πυρός
 • Για σεισμό
 • Για κλοπή
 • Για βραχυκύκλωμα
 • Για φυσικές καταστροφές
 • Για απώλεια κερδών

Μπορείτε να επιλέξετε την ασφάλεια φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Από ασφαλιστικές εταιρείες, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων.

Αίτημα προ αξιολόγησης για εκδώσει Χρηματοδότησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως 500 kW