Δάνεια Έως €200.000 – Επένδυση – Ενεργειακός Συμψηφισμός (net metering)

2022-05-27T15:15:12+03:0020 Μαΐου, 2022|

Δάνεια Έως €200.000 - Επένδυση - Ενεργειακός Συμψηφισμός (net metering) Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για την χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας, σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης. Ποσό δανείου Έως €200.000 Όπως αναφέρει η εταιρεία BS BUSINESS SOLUTIONS η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατάλληλων για Αυτοπαραγωγή με Συμψηφισμό Ενέργειας (Net Metering) μπορεί να [...]